Chính sách quyền riêng tư

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty cổ phần Những Trang Vàng Việt Nam (“Tháng Khuyến Mại Hà Nội”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi”) luôn nỗ lực để bảo mật thông tin của người truy cập website (“Khách”) hoặc người đăng ký sử dụng dịch vụ Tháng Khuyến Mại Hà Nội (“Người dùng” hoặc “Bạn”), trên website cũng như ứng dụng Tháng Khuyến Mại Hà Nội trên điện thoại di động (“Mobile App”). Chính sách bảo mật dưới đây sẽ mô tả chi tiết cách Tháng Khuyến Mại Hà Nội bảo mật thông tin người dùng trên website và trên điện thoại di động cũng như các dịch vụ có liên quan của Tháng Khuyến Mại Hà Nội (“Dịch vụ”).

1. Thông tin Tháng Khuyến Mại Hà Nội thu thập

Như hầu hết các website khác, Tháng Khuyến Mại Hà Nội sử dụng trình duyệt web, nhật ký máy chủ và Cookies (Chi tiết về Cookies, xin vui lòng xem phần 4 Chính sách bảo mật của Tháng Khuyến Mại Hà Nội) để thu thập các thông tin như công cụ trình duyệt website, ngôn ngữ đã được ưu tiên sử dụng, các trang web có liên quan và thời gian truy cập của người dùng. Tháng Khuyến Mại Hà Nội cũng thu thập địa chỉ đăng nhập IP của người sử dụng để hiểu hơn về người sử dụng dịch vụ của mình.

Để sử dụng các dịch vụ của Tháng Khuyến Mại Hà Nội, người dùng sẽ đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Gmail hoặc số điện thoại, đồng thời cung cấp cho Tháng Khuyến Mại Hà Nội thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, và quyền truy cập vào các mạng xã hội khác thông qua OAuth (công cụ cho phép sử dụng chung Thông tin đăng nhập của người sử dụng), (Chi tiết về OAuth, vui lòng xem phần 4 phía dưới). Thông tin người dùng không bao gồm thông tin được Tháng Khuyến Mại Hà Nội tự tổng hợp và những thông tin không mang tính định danh cá nhân. Người dùng có thể từ chối cung cấp những thông tin này, tuy nhiên khi đó việc sử dụng một số tính năng của Tháng Khuyến Mại Hà Nội có thể bị hạn chế.

Tháng Khuyến Mại Hà Nội chỉ thu thập những thông tin cá nhân cần thiết hoặc thích hợp nhất để phục vụ cho việc tương tác giữa người dùng và Tháng Khuyến Mại Hà Nội. Thông tin cá nhân có thể bao gồm, và không giới hạn, thông tin bạn cung cấp trực tiếp, như tên, địa chỉ email và vị trí người sử dụng; thông tin chúng tôi thu thập thông qua một số mạng xã hội khác như Facebook, Foursquare, Twitter, và/hoặc Instagram mà bạn cho phép chúng tôi truy cập; hoặc thông tin trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ như sở thích ăn uống hoặc gợi ý của bạn bè. Tháng Khuyến Mại Hà Nội chỉ thu thập thông tin mà bạn cho phép và chỉ sử dụng những thông tin này để thực hiện những mục đích dưới đây. Vui lòng tìm hiểu chính sách bảo mật của bên thứ ba có liên quan trong từng trường hợp để biết thông tin của bạn được thu thập và sử dụng như thế nào.

Tương tự như các nhà cung cấp ứng dụng di động khác, Tháng Khuyến Mại Hà Nội cũng thu thập các thông tin như địa chỉ IP thiết bị di động, loại thiết bị và nhà mạng cung cấp dịch vụ cho người sử dụng dịch vụ của mình.

Tháng Khuyến Mại Hà Nội cũng sẽ yêu cầu được sử dụng vị trí của bạn, khi bạn sử dụng ứng dụng trên điện thoại di động và trực tiếp trên website của Tháng Khuyến Mại Hà Nội. Nếu bạn cho phép, chúng tôi sẽ thu thập và xử lý các thông tin liên quan đến điểm truy cập Wifi và tháp di động gần nhất để mang đến cho bạn những dịch vụ phù hợp nhất chứ không phải để theo dõi bạn. Bạn có thể từ chối, nhưng khi đó, Tháng khuyến mại Hà Nội sẽ không thể cung cấp cho bạn địa điểm chính xác nhất.

2. Tháng Khuyến Mại Hà Nội sử dụng thông tin được thu thập như thế nào?

Chúng tôi sử dụng những thông tin thu thập được để đáp ứng yêu cầu khách hàng. Cụ thể, Tháng Khuyến Mại Hà Nội sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ phù hợp nhất với yêu cầu của bạn, chứ không phải để theo dõi bạn. Bạn có thể từ chối, nhưng bạn khó có thể sử dụng hết các tính năng của Tháng Khuyến Mại Hà Nội. Tháng Khuyến Mại Hà Nội cũng sử dụng những thông tin đó để sắp xếp người dùng theo khu vực địa lý.

Ngoài ra, Tháng Khuyến Mại Hà Nội cũng sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn những thông tin liên quan đến dịch vụ của Chúng tôi, như các chương trình ưu đãi hoặc sự kiện mới của mình.

Tháng Khuyến Mại Hà Nội sử dụng công cụ Google Analytics để phân tích việc sử dụng dịch vụ của người dùng. Google Analytics sử dụng cookies (Chi tiết về Cookies được quy định tại Mục 4) để thu thập thông tin người sử dụng website bao gồm địa chỉ IP, phầm mềm trình duyệt và thời gian truy cập. Công cụ Google Analytics cũng giúp Tháng Khuyến Mại Hà Nội đánh giá và giám sát việc sử dụng của người truy cập và người dùng website cũng như dịch vụ của mình, để thống kê hoạt động của website và cải thiện nội dung của Tháng khuyến mại Hà Nội.

Tháng Khuyến Mại Hà Nội sẽ không, cũng như không cho phép bên thứ ba, sử dụng công cụ Google Analytics để theo dõi người truy cập website hay thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào khác ngoài thông tin trên, hoặc để đồng nhất địa chỉ IP của người dùng này với người dùng khác.

3. Tháng Khuyến Mại Hà Nội chia sẻ thông tin được thu thập như thế nào?

Tháng Khuyến Mại Hà Nội không chia sẻ thông tin cá nhân người dùng với với các đối tượng khác ngoại trừ các trường hợp được nêu tại Mục 5.

Tháng Khuyến Mại Hà Nội chỉ chia sẻ thông tin người dùng khi được sự cho phép để thực hiện các yêu cầu của họ. Tuy nhiên, Tháng Khuyến Mại Hà Nội có thể chia sẻ thông tin người dùng với nhân viên trong công ty cũng như các đối tác của mình khi các đối tượng đó (i) cần biết thông tin này để cung cấp các dịch vụ trên website cũng như trên ứng dụng di động phù hợp nhất và (ii) đồng ý không tiết lộ những thông tin này tới bên thứ ba.

Tháng Khuyến Mại Hà Nội có thể hợp tác với các công ty khác để cùng thực hiện việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình. Nếu bạn quan tâm đến những sản phẩm hoặc dịch vụ liên kết của Tháng Khuyến Mại Hà Nội, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin khác có liên quan với sản phẩm của các đối tác đó. Tháng Khuyến Mại Hà Nội không kiểm soát việc các đối tác kinh doanh của mình sử dụng thông tin chúng tôi thu thập. Việc sử dụng những thông tin này được quy định trong Chính sách bảo mật của các đối tác đó. Tuy nhiên, Tháng Khuyến Mại Hà Nội sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân với các đối tác thương mại của mình trừ khi bạn cho phép việc chia sẻ thông tin này.

Tháng Khuyến Mại Hà Nội có thể chia sẻ thông tin của người sử dụng nếu chúng tôi thực hiện việc mua bán, sáp nhập hay hợp nhất với công ty khác. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đảm bảo bảo mật thông tin người sử dụng và sẽ thông báo cho bạn trước khi có bất kỳ sự chuyển nhượng thông tin nào trên website của mình.

Tháng Khuyến Mại Hà Nội sẽ không kinh doanh thông tin người sử dụng bằng việc chia sẻ, bán, cho thuê hay bất kỳ hình thức nào khác đối với bên thứ ba để họ thực hiện các hoạt động quảng cáo của mình. Tháng Khuyến Mại Hà Nội sẽ không, hoặc không cho phép bên thứ ba, theo dõi người sử dụng.

Các thông tin quảng cáo có thể thường xuyên được gửi tới người dùng, tuy nhiên, những quảng cáo trên Tháng Khuyến Mại Hà Nội là thông qua địa chỉ mạng xã hội của bên thứ ba vả không xuất phát từ Tháng Khuyến Mại Hà Nội.

4. Thu thập và bảo vệ thông tin người sử dụng

Tháng Khuyến Mại Hà Nội sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin người dùng tránh bị truy cập thông tin trái phép, thay đổi hoặc xóa thông tin; để duy trì độ chính xác dữ liệu và giúp đảm bảo việc sử dụng hợp lý tài khoản thông tin cá nhân. Chúng tôi sử dụng các kỹ thuật thường dùng để bảo vệ thông tin đã được gửi cho chúng tôi, cả trong quá trình gửi thông tin và khi chúng tôi đã nhận được những thông tin này. Không có bất kỳ phương pháp nào có thể đảm bảo an toàn 100%. Vì vậy, chúng tôi không thể chắc chắn việc đảm bảo an toàn 100% thông tin người dùng.

Tháng Khuyến Mại Hà Nội sử dụng Cookies để tương tác với website một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Cookie là một tệp nhỏ thông tin mà hệ thống máy chủ của chúng tôi lưu trữ trên máy tính hoặc các thiết bị điện thoại. Cookies không bắt buộc phải định danh nếu bạn chỉ ghé thăm website Tháng Khuyến Mại Hà Nội. Tuy nhiên, nếu bạn đăng ký tài khoản Tháng Khuyến Mại Hà Nội, Cookies có thể lưu trữ thông tin định danh nhất định của mỗi người sử dụng khác nhau. Một số cookies được lưu trong máy tính và sẽ tự động xóa khỏi máy tính khi trình duyệt đóng lại hoặc khởi động lại máy tính hoặc thiết bị của bạn. Một số loại Tháng Khuyến Mại Hà Nội khác được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính vàkhông bị xóa khi trình duyệt đóng lại. Tháng Khuyến Mại Hà Nội sử dụng cả hai loại cookies trên. Bạn có thể không cho phép trình duyệt web cũng như thiết bị của mình sử dụng cookies, nhưng khi đó, bạn sẽ không thể sử dụng được hết các dịch vụ của Tháng Khuyến Mại Hà Nội.

Tháng Khuyến Mại Hà Nội sử dụng chuẩn xác thực thông tin mở OAuth mà hầu hết các mạng xã hội khác như Facebook và Google sử dụng. OAuth là một quy trình đảm bảo thông tin đơn giản nhưng hiệu quả,trong đó bạn có thể sử dụng tài khoản Tháng Khuyến Mại Hà Nội để đăng nhập trên mạng xã hội của bên thứ ba mà không cần phải tạo tài khoản mới hay chia sẻ thông tin đăng nhập với mạng xã hội này. Sử dụng công cụ OAuth, dữ liệu của bạn cũng như thông tin đăng nhập luôn được bảo đảm. OAuth cũng cho phép bạn xác nhận những thông tin được sử dụng có phải là những thông tin được bạn cấp phép truy cập hay không.

5. Thông tin buộc phải tiết lộ

Tháng Khuyến Mại Hà Nội chỉ tiết lộ thông tin cá nhân người dùng để thực hiện lệnh của tòa án, thủ tục tố tụng hoặc yêu cầu khác của cơ quan nhà nước, hoặc khi chúng tôi có cơ sở cho rằng việc tiết lộ thông tin này là cần thiết để bảo vệ tài sản hoặc quyền của Tháng Khuyến Mại Hà Nội, bên thứ ba hoặc cộng đồng nói chung. Trong quá trình thực hiện các thủ tục cũng như yêu cầu trên, Tháng Khuyến Mại Hà Nội sẽ luôn cố gắng thực hiện việc minh bạch thông tin và thông báo cho người dùng về việc tiết lộ những thông tin đó.

6. Người sử dụng có thể cập nhật và thay đổi thông tin như thế nào?

Người sử dụng Tháng Khuyến Mại Hà Nội có thể cập nhật, thay đổi hoặc xóa các thông tin tiểu sử bằng cách tự chỉnh sửa thông tin của mình hoặc liên hệ thangkhuyenmaihanoi@yp.com.vn

Tháng Khuyến Mại Hà Nội sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của người sử dụng khi tài khoản này vẫn còn hoạt động hoặc để cung cấp dịch vụ cho người sử dụng. Ngoài thông tin tiểu sử, người sử dụng cũng có thể thay đổi thông tin cá nhân khác. Nếu bạn muốn xóa tài khoản, xóa thông tin hoặc không muốn chúng tôi sử dụng thông tin của bạn, xin liên hệ thangkhuyenmaihanoi@yp.com.vn, chúng tôi sẽ sẽ xóa toàn bộ thông tin của bạn trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ lưu trữ và sử dụng thông tin người sử dụng nếu điều đó là cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, để giải quyết tranh chấp, và đảm bảo các thỏa thuận của chúng tôi trừ khi pháp luật có quy định khác.

Tháng Khuyến Mại Hà Nội có thể thường xuyên gửi email cho người dùng để thông báo về các tính năng mới, nhận phản hồi thông tin sử dụng, thông báo về những thay đổi cần thiết, hoặc để bạn có thể cập nhật kịp thời những thông tin mới nhất từ Tháng Khuyến Mại Hà Nội. Bạn có thể từ chối những thông tin này bằng cách nhấn nút ”Không theo dõi” ở phía cuối email. Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi yêu cầu thay đổi về địa chỉ email thangkhuyenmaihanoi@yp.com.vn.

Ứng dụng Tháng Khuyến Mại Hà Nội trên điện thoại di động sử dụng “push notification” để thông báo đến người dùng việc phát triển các ứng dụng của Tháng Khuyến Mại Hà Nội. Bạn có thể từ chối những thông tin này bằng cách chỉnh sửa trong ứng dụng trên điện thoại di động.

7. Thay đổi liên quan đến chính sách bảo mật

Mặc dù hầu hết thay đổi liên quan đến chính sách bảo mật đều không lớn, nhưng bất cứ lúc nào Tháng Khuyến Mại Hà Nội cũng có thể thay đổi chính sách bảo mật của mình theo định hướng phát triển của Tháng Khuyến Mại Hà Nội. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị người dùng nên tìm hiểu chính sách bảo mật của Tháng Khuyến Mại Hà Nội thường xuyên để cập nhật thay đổi nếu có. Tháng Khuyến Mại Hà Nội sẽ thông báo cho người dùng về những thay đổi quan trọng qua website ít nhất là 30 ngày trước khi thực hiện những thay đổi này và thông báo cũng sẽ được gửi tới người dùng qua ứng dụng trên điện thoại di động.